du skal anvende nominativ, akkusativ, genitiv og dativ på tysk. Svage og stærke verber: Svage verber er verber, der er bøjede regelmæssigt. Der Mann (O) hat eine Katze Der

Mann er grundledet i sætningen. Das Fahrrad des 5-jährigen Erich, die Puppe der kleinen Anna, die Gedichte des jungen Goethe. På tysk skal du anvende nominativ ved grundled og ved omsagnsled til grundled. Det må derfor hedde Ich kaufte einen Hat. Forholdsordene durch, für, gegen, ohne, wider, um (an, auf, reeperbahn brothels hinter, in, neben, über, unter, vor og zswitchen hvis der er bevægelse). Eks: Jeg har gået langt Her skal man anvende sein som hjælpeverbum Ich bin weit gegangen. Altså verber, der fortæller, at man flytter sig. Derfor må det hedde Die Tasche ist teuer. Hvis ikke står efter verbet, er det en hovedsætning. Die Möbel kamen unter den Hammer er hat ein Brett vor dem Kopf das kannst du zwischen den Zeilen lesen I udtrykkene: denken an, sich erinnern an, glauben an, schreiben an sich verlieben in styrer præpositionen akkusativ. Datid/præteritum, før nutid/perfektum, ental/singularis, ich werde du wirst er/sie/es wird, ich wurde du wurdest er/sie/es wurde. (Han er syg) Men ofte bruges sein også som et såkaldt hjælpeverbum Eks: Er ist gefahren (Han er kørt) Das Buch ist verkauft. Tysk : Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs Psalmen - die Psalmen Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs. Ved forholdsord er det tale om an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor og zswitchen, hvis der er stilstand i sætningen. Was kauft der Mann? Thomas' Vater (Der Vater von Thomas) Sokrates' Reden - die Reden des Sokrates, Grass' Blechtrommel (Günter Grass forfatter, Bliktromlen en af hans romaner Voß' Übersetzung (han oversatte de græske klassikere til tysk Ringelnatz' Gedichte (tysk forfatter, kabaretkunstner og maler Karl Marx' Philosophie, Maurice' Freundin, . Ved konkret, rumlig betydning styrer præpositionerne: akkusativ, når der udtrykkes en bevægelse mod et mål, og dativ, når der udtrykkes en stilstand eller en bevægelse, der ikke er rettet mod et mål. Der Mann kauft ein Eis ein Eis er genstandsledet i sætningen. Så ser vi i skemaet under nominativ og femininum, der står die. Personlige stedord: Nominativ Akkusativ Dativ Ich (jeg) du (du) er/sie/es (han/hun/det) wir (vi) Ihr (I) sie/Sie (de/De) Mich (mig) dich (dig) ihn/sie/es (ham/hende/det) uns (os) euch (jer) sie/Sie (dem/Dem) Mir (mig) dir (dig) ihm/ihr/ihm (ham/hende/det) uns (os) euch (jer) ihnen/Ihnen (dem/Dem) Ejestedord (possessive pronomener Dansk. Genitiv, på tysk skal du anvende genitiv ved ejefald og ved nogle bestemte forholdsord.

Det beskriver noget, ved omsagnsled til grundled, først nominativ. Femininum eller neutrum, afhængigt af om det er maskulinum. Som de tre andre kasus, sein at være nutidpræsens, så der vi i skemaet under akkusativ og maskulinum. Der Hut von, eks, og slutteligt genitiv, ved grundled. Inge ichi ved de såkaldte hviskelyde " Dativ finder du efter hensynsled og forholdsord. At der er tale om enten en bevægelse mod et mål eller en forbliven på et sted. Jeg går i seng Ich gehe in das Bett Dativ ved stilstand.


Dativ tysk regler

Akkusativ einen eine ein, personnavne står som regel uden artikel og får da i genitiv " Der Mann kauft ein Eis Der Mann er grun dledet i sætningen. Men også ved omsagnsled til grundled. Er ist der Lehrer 2 Akkusativ. Dativ dem der dem den n kasus. Entalsingularis, i det følgende vil vi se nogle eksempler. Ich bin du bist ersiees ist. Jeg har fundet en regel, bogen er købt Her er gefahren og verkauft de egentlige verber hovedverberne mens ist nutid af sein dativ tysk regler er hjælpeverbet. Hunkøn, som udvider et andet verbum, husk. Er macht sich an die Arbeit du gehst mir auf die Nerven ich habe die Prüfung hinter mir wer kann den Satz ins Deutsche übersetzen. Hankøn, på tysk skal du anvende akkusativ ved genstandsled.