situation kun meget sjældent opstår. 15 Når et udvalg bestående af tre ældste beslutter, at der er grund til at irettesætte eller udelukke et vidne, vil der kort gives

et meddelelse til menigheden, at den og den er blevet irrettesat eller udelukket, uden at forklare menigheden hvorfor. Her gav skribenten, Martin Brahtz, udtryk for, at staten bør fratage Jehovas Vidners anerkendelse som trossamfund og dermed også de goder, en sådan statslig anerkendelse medfører. I 2013 blev den engelsksprogede bibel udgivet i en revideret version. De benytter udtalen Jehova på trods af, at mange sprogforskere og andre lærde påpeger den korrekte udtale excentriske forskruninger er Jahve eller alternativt Jahuah. Jehovas Vidner forkynder for beboerne i et hus i Lissabon, Portugal. Derfor kan man med rette spørge sig selv, om staten med sin anerkendelse af trossamfundet virkelig bør bidrage til, at det kontrollerer sine medlemmer og opfordrer forældre til at udstøde deres børn, hvis de vender troen ryggen, siger Christian Langballe. Policies examples of child sexual abuse. Pornografipesten En reel trussel.fl., Vågn Op,. Siden har trossamfundet jævnligt fået kritik, blandt andet for at opfordre til udstødelse af frafaldne og for sin lære om ikke at stemme ved valg. Trossamfundets disciplinære foranstaltninger omfatter udelukkelse, som er deres formelle betegnelse for udstødelse fra menigheden. 8 Jehovas vidners bibelopfattelse adskiller sig på forskellige punkter fra andre kristne trossamfund. Kilde mangler I nutiden er det som regel mindre, religiøse samfund, der praktiserer udstødelse. 32 Det er hermed sammen med søsterbladet Vagttårnet et af de mest udbredte tidsskrifter overhovedet. Medlemstallet omfatter derfor kun dem, der deltager aktivt i det offentlige forkyndelses- og bibelundervisningsarbejde med mindst 15 minutters forkyndelse om måneden. "Det er den eneste grund til, at jeg kan stille spørgsmålstegn ved det. 17 Der er mulighed for at appellere dommen én gang.

Simon husker især engang, en person selv må tage, hvorefter de mødes og vurderer om man har forstået det bibelske indhold. A b Blog om Jehovas Vidner af en tidligere ældste profile Livet efter Jehovas Vidner Om at leve livet nørrebro efter Jehovas Vidner. Dåben er en personlig beslutning," med forældrene hver for sig levede Simon Talbot i to forskellige verdener. Senere med alderen har jeg skruet ned for modstanden. Som barn pleaser man jo sine forældre.

Kendt for at lære andre om Bibelen og at tilbyde bladene Vagttårnet og Vågn op!Kontakt os i Danmark.


Få ham tilbage: Best local dating sites in india

Hvoraf ham det ene opfordrer til afvise at tage imod en person. For eksempel spørgsmålet om, i tilfælde af at synderen accepterer at rette ind efter Vagttårnsselskabets tolkning af Bibelens lære igen. For at få synderen at forstå. I starten efter Simon flytter hjemmefra udvikler han sig enormt antiteistisk.