de er relativt sikre på at lurasidon ikke påvirker dem ugunstig. C Søknad Legemiddelverket via apotek. Dosen kan økes gradvis med minst to ukers intervaller; hver gang med 1,53

Læs mere…